DC Comics

Blue Beetle: Sharon Stone muy cerca de interpretar a la villana Victoria Kord

Blue Beetle: Sharon Stone muy cerca de interpretar a la villana Victoria Kord