DC Comics

El primer actor que dio vida a Superman

El primer actor que dio vida a Superman