Manga

Shin Takahashi, autor de ‘Saikano’, vuelve con una nueva historia